UBB FSEGA
Linia Germană

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a fost înființată în anul 1961 și este în prezent una dintre cele mai moderne și dinamice facultăți din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Cele cinci linii de studiu (în limbile română, maghiară, germană, engleză și franceză) își desfășoară activitatea la standarde internaționale, punând accent pe conținuturi de actualitate și cu o importantă componentă practică. Noul sediu al facultății pune la dispoziția studenților peste 100 de săli de curs și seminar și peste 50 de laboratoare de informatică și limbi străine, echipate cu rețele de calculatoare și cu acces la internet.

Beneficiind de toate aceste facilități, linia germană din cadrul FSEGA oferă în prezent următoarele specializări:

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Nivel: Licență
Forma: cursuri de zi
Durata: 3 ani (6 semestre)
Mai mult...

Inspirați de conferința internațională DAAD cu ocazia celebrării a 25 de ani de existență a programelor de studiu în limba germană din Europa Centrală și de Est precum și din Comunitatea Statelor Independente, desfășurată la Bonn, în anul 2013, și având în vedere problematica învățământului dual, avută în discuție, ne-am propus introducerea specializării „Administrarea afacerilor în limba germană”, începând cu anul universitar 2015-2016. Potrivit hotărâri nr.3810/28.05.2015 a ARACIS, noul program de studii se desfășoară începând cu toamna anului 2015. Partenerii noștri din mediul economic sunt, printre alții, Kaufland Romania, E.ON, MHP, NTT Data, MSG-Systems, Bombardier Transportation, LKW-Walter, SAP, Evalueserve, Office Depot, Genpact și DWNT. În același timp desfășurăm și cooperări cu universități din spațiul germanofon: Universitatea Viena, Universitatea Trier, Universitatea Siegen, Universitatea Berna, Universitatea de Științe Aplicate în Economie și Mediu Nürtingen–Geislingen, Universitatea de Științe Aplicate Schmalkalden.

Obiectivele specializării

Noua specializare își propune formarea unor specialiști în domeniul administrării afacerilor, specialiști care dețin competențe recunoscute la nivel internațional. Conținutul, desfășurarea și organizarea programului de studii sunt în concordanță cu standardele europene și cu regulamentul specific procesului Bologna, regulament la care s-a aliniat și țara noastră.

Prin formarea asigurată în cadrul facultății noastre, ne propunem să pregătim viitori absolvenți capabili de inserție intr-un mediu aflat în continuă schimbare. Acesta este motivul pentru care dorim să asigurăm studenților noștri o pregătire economică solidă în domeniile management și administrarea afacerilor. Ne-am propus să atingem aceste obiective prin:

 • Asigurarea unor cunoștințe fundamentale și de specialitate în domeniile administrării afacerilor și tehnologiei informației, domenii care reprezintă o calificare importantă a studenților noștri.
 • Propunerea unor discipline foarte bine corelate cu realitatea economică, discipline care asigură studenților noștri bazele științifice specifice unui domeniu nivel licență.
 • Oferirea unor cursuri de limbi străine, activitate care asigură dobândirea unor competențe cheie în actuala economie globalizată, astfel încât studenții noștri să învețe cel puțin încă o limbă modernă în afaceri.
 • Experiența practică, o calificare esențială pentru studenții noștri. Referenți provenind din mediul economic realizează cu succes reflectarea conceptelor în practica economică reală. În acest sens, sprijinim și încurajăm studenții să acumuleze prime experiențe profesionale în cadrul practicii propuse la finalul anilor doi și trei de studiu.

Burse de studiu și stagii de practică

Mulți studenți aleg în fiecare an să-și lărgească perspectivele de studiu obținând burse de studiu prin intermediul DAAD, sau ERASMUS, la renumite universități din Europa. Aceste experiențe sunt considerate de studenții noștri ca fiind o componentă importantă a vieții de student.
De asemenea, pentru a-și dezvolta abilitățile practice necesare, studenții pot desfășura stagii de practică în cadrul companiilor cu specific german, cum ar fi: EBS an NTT Data Company, REHAU Polymer, E.ON Romania, MHP - a Porsche Company, BOMBARDIER, MSG System, SAP, GENPACT, OFFICE DEPOT ș.a.

Perspective de angajare

Absolvenții acestei specializări vor fi capabili să dobândească cunoștințe economice solide. De asemenea, este deosebit de important ca studenții să obțină o privire de ansamblu asupra modului de desfășurare al activităților zilnice specifice companiilor. Astfel, studenții programelor de studiu în limba germană au oportunitatea de a-și desfășura activitatea profesională în cadrul companiilor cu specific german din Transilvania. Facultatea noastră colaborează cu succes cu Clubul afaceriștilor germani din nordul Transilvaniei (DWNT), Kaufland Romania, NTT Data Romania, Rehau, E.ON și LKW Walter.
Posibile ocupații pentru absolvenții acestei specializări: expert evaluator întreprinderi, contabil, manager resurse umane.

Competențe dobândite

 • Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice în întreprinderi şi în alte organizaţii;
 • Implementarea cerințelor metodologice, măsurilor economice, politicilor și programelor
 • Desfășurarea activităților contabile specifice, întocmirea rapoartelor financiare și economice;
 • Utilizarea bazelor de date economice și a produselor software;
 • Sprijinirea activităților specific domeniului resurselor umane;
 • Întocmirea planurilor de afaceri și desfășurarea activităților de profil;
 • Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă ;
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Curriculum

Semestrul 1
 • Microeconomie
 • Economie europeană
 • Matematici aplicate în economie
 • Management
 • Finanțe publice
 • Limbă modernă în afaceri (engleză, franceză, italiană, spaniolă)
 • Sport
Semestrul 2
 • Macroeconomie
 • Matematici financiare și actuariale
 • Bazele contabilității
 • Informatică economică
 • Bazele marketingului
 • Drept comercial
 • Limbă modernă în afaceri (engleză, franceză, italiană, spaniolă)
 • Sport
Semestrul 3
 • Finanțele întreprinderii
 • Contabilitate financiară
 • Baze de date și programare
 • Statistică descriptivă
 • Limbă modernă în afaceri (engleză, franceză, italiană, spaniolă)
 • Sport
 • Coș de opționale 1 Introducere în metodologia cercetării științifice
 • Coș de opționale 1 Etică în afaceri
 • Coș de opționale 1 Politologie
 • Coș de opționale 2 Istoria economiei
Semestrul 4
 • Management internațional
 • Contabilitate managerială
 • Piețe financiare
 • Calitate și performanță în afaceri
 • Istorie economică mondială
 • Managementul resurselor umane
 • Limbă modernă în afaceri (engleză, franceză, italiană, spaniolă)
 • Coș de opționale 3 Statistică inferențială
 • Coș de opționale 3 Utilizarea internetului în afaceri
 • Coș de opționale 3 Economie internațională
 • Coș de opționale 3 Economia mediului
 • Practică- Administrarea afacerilor
Semestrul 5
 • Analiză financiară
 • Managementul proiectelor în afaceri
 • Bazele econometriei
 • Managementul inovării
 • Strategii de afaceri
 • Cercetări operaționale
 • Dreptul comerțului internațional
 • Mediul european de afaceri
 • Coș de opționale 4 Comerț electronic și internet marketing
 • Coș de opționale 4 Management financiar-bancar
 • Coș de opționale 4 Antreprenoriat
 • Coș de opționale 4 Tranzacții economice internaționale
Semestrul 6
 • Controlling
 • Sisteme informatice de asistare a deciziilor
 • Management logistic
 • Prelucrări statistice pe computer
 • Marketing internațional
 • Management strategic
 • Elaborarea lucrării de licență
 • Coș de opționale 5 Managementul rețelelor
 • Coș de opționale 5 Politici comerciale comparate
 • Coș de opționale 5 Antreprenoriat social
 • Coș de opționale 5 Comunicare în afaceri (engleză, franceză, italiană, spaniolă)
 • Coș de opționale 5 Sisteme informatice integrate
 • Coș de opționale 6 Evaluarea afacerilor
 • Coș de opționale 6 Negocierea afacerilor
 • Coș de opționale 6 Managementul riscului
 • Coș de opționale 6 Managementul calității
 • Coș de opționale 6 Managementul întreprinderilor mici și mijlocii


MANAGEMENT INTERNAȚIONAL

Nivel: Master
Forma: cursuri de zi
Durata: 2 ani (4 semestre)
Condiții:
 • Cunoștințe atestate de limba germană.
 • Cunoștințe minime de management, conform tematicii de admitere.
 • Programul nu se adresează exclusiv absolvenților de Științe Economice la nivel licență, ci poate completa cu succes studii începute în orice domeniu.
Mai mult...

Obiective

Oferta educaţională a acestui program de masterat este realizată în colaborare cu Universitatea Viena, Universitatea de Ştiinţe Aplicate Nürtingen–Geislingen și Universitatea din Berna.

Obiectivele principale aferente acestui program de masterat pot fi sintetizate prin: însușirea și aprofundarea conceptelor, a teoriilor și metodologiilor specifice domeniului managementului internaţional, extinzând cunoașterea din sfera naţională spre cea internaţională, îndeosebi a spaţiului germanofon.

Burse și stagii de practică

Totodată, programul masteral vizează aprofundarea cunoștinţelor studenţilor prin oferirea burselor DAAD, dar și pregătirea profesională a acestora în vederea dezvoltării abilităţilor necesare pentru realizarea stagiilor de practică la companii din spaţiul germanofon, precum: EBS ROMÂNIA, REHAU, E.ON, MHP – a Porsche Company, BOMBARDIER, MSG, SAP, GENPACT, OFFICE DEPOT.

Carieră

Bazându-se pe cererea crescândă de tineri absolvenţi cu aptitudini manageriale în cadrul corporaţiilor transnaţionale, acest masterat oferă cursanţilor perspective profesionale excepţionale în viitoarea carieră.
Posibile ocupații: manager al sistemelor de management al calităţii, manager vânzări, manager proiect, expert în management activităţi investiţionale, consultant în management, consilier/expert/inspector/referent/economist în management și marketing.

Competențe și abilități

Activitatea didactică la acest masterat vizează formarea următoarelor competențe și abilități:

 • Evaluarea, cunoașterea și valorificarea rezultatelor cercetării activităţii economice în organizaţiile internaţionale, precum și stăpânirea termenilor de specialitate în limba germană
 • Analiza și stabilirea unei strategii optime și pe termen lung a resurselor umane și financiare la nivelul unei organizaţii
 • Identificarea și efectuarea activităţilor referitoare la tehnicile și metodele de management utilizate în organizaţie
 • Dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii (proprii sau cu parteneri din străinătate) într-un mediu puternic concurenţial
 • Identificarea activităţilor de recrutare a resurselor umane, evaluarea performanţelor acestora și stabilirea factorilor motivanţi ai personalului într-o organizaţie
 • Organizarea, recunoașterea și interpretarea activităţilor organizaţiei, bazate pe influenţa mediului extern prin prisma factorilor macroeconomici
 • Exercitarea spiritului de iniţiativă și a celui antreprenorial în condiţii de independenţă profesională
 • Realizarea unei sarcini profesionale complete în condiţii de autonomie
 • Recunoașterea rolului procesului de învăţare și dezvoltarea nevoii de formare profesională continuă

Curriculum

 • Semestrul 1
  • Management organizaţional internaţional
  • Contabilitate managerială aprofundată
  • Tehnici și instrumente în managementul calităţii
  • Strategii de marketing
  • Comunicare interculturală în afaceri
 • Semestrul 2
  • Managementul schimbării
  • Managementul proceselor de business
  • Managementul strategic al resurselor umane
  • Managementul calităţii totale
  • Limba modernă în afaceri (Limba 2)
 • Semestrul 3
  • Economia firmelor internaţionale
  • Contabilitate internaţională
  • Managementul lanţului logistic
  • Comunicare în afaceri (Limba 2)
  • Etica afacerilor și responsabilitate socială
 • Semestrul 4
  • Politici economice în UE
  • Teorii și modele manageriale
  • Practică (Economia firmelor internaţionale)
  • Stagiu cercetare/documentare și pregătirea disertaţiei

Criterii de admitere

Condiţie de înscriere

 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba germană

Modul de desfășurare a admiterii:

 • 50% media examenului de licenţă
 • 50% nota examenului scris la disciplinele Management internaţional și Managementul calităţii

Responsabil specializare:
Prof.univ.dr. Mihaela Drăgan- Prodecan linia germană de studiu:
Contact: mihaela.dragan@econ.ubbcluj.ro